Biuro Kancelarii
ul. Stefana Batorego 2/30
31-135 Kraków
możliwość wizyty po wcześniejszym umówieniu się

kancelaria@podgorski-radca.pl

+48 503 31 30 13

Pobierz Poradnik system S24

Elektromobilność

O Kancelarii

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, prawa administracyjnego, prawa ochrony dóbr osobistych, a także prawa wykroczeń.

Zakres usług, Honorarium

Zakres usług Kancelarii obejmuje ustne porady prawne, sporządzanie pisemnych opinii prawnych, sporządzanie pism procesowych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Wysokość honorarium za świadczoną pomoc prawną zależy od rodzaju i charakteru sprawy.

Honorarium jest ustalane z każdym Klientem indywidualnie (np. według stawki godzinowej, stawki godzinowej połączonej z wynagrodzeniem za sukces, stawki ryczałtowej lub w inny sposób ustalony z Klientem).

Spotkanie

Celem umówienia spotkania, proszę o uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy, od poniedziałku do soboty, w godzinach od 12:00 do 18:00.

W związku z objęciem stanowiska w administracji rządowej przez r. pr. Macieja Podgórskiego - Kancelaria zakończyła działalność.